Quỹ Bồi Thường

Fullerton Markets là thành viên của Ủy ban Tài chính, một tổ chức quốc tế chuyên tham gia giải quyết các tranh chấp trong ngành dịch vụ tài chính trên thị trường Forex

finCom_300

Thông tin về Ủy Ban Tài Chính

Ủy ban Tài chính được thành lập để trở thành một bên thứ ba, trung lập giúp xem xét và giải quyết các khiếu nại một cách công bằng với nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết đơn giản, nhanh chóng hơn là thông qua các cơ quan quản lý ngành và hệ thống pháp luật. Ủy ban đảm bảo rằng các nhà giao dịch và nhà môi giới đang giải quyết các tranh chấp của họ một cách nhanh chóng, hiệu quả, công bằng và trung thực, đồng thời đảm bảo đưa ra câu trả lời có cơ sở cho các mối quan tâm của họ, nhờ đó giúp họ củng cố kiến ​​thức tổng thể về Forex.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng dùng Quỹ Bồi Thường để bảo vệ cho nhà giao dịch.

Bảo vệ quỹ của bạn

Quỹ Bồi Thường hoạt động như một chính sách bảo hiểm cho khách hàng thành viên. Quỹ này sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt và chỉ được sử dụng khi một thành viên từ chối tuân theo phán quyết của Ủy ban Tài chính.

Quỹ Bồi Thường được tài trợ bởi Ủy ban Tài chính thông qua việc phân bổ 10% hội phí thành viên hàng tháng cho quỹ.

Quỹ chỉ được sử dụng khi có phán quyết của Ủy ban Tài chính; những yếu tố khác dựa trên cơ sở của các khách hàng thành viên sẽ không được xem xét cho các khoản thanh toán từ Quỹ Bồi Thường.

Quỹ Bồi Thường sẽ chi trả cho các phán quyết tối đa là 20.000 Euro cho mỗi khách hàng.

fincom-section-logo
pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action