Các loại Spread của Các cặp ngoại tệ

Các cặp ngoại tệ của Fullerton Markets dựa trên spread thả nổi được định giá từ Nhà cung cấp thanh khoản cấp một (LP) của chúng tôi. Giá Spread thay đổi trong ngày tùy thuộc vào các yếu tố như mức thanh khoản có sẵn (cung và cầu), các lực thị trường, sự biến động và phiên giao dịch.

Fullerton Markets cung cấp ba loại spread đến với khách hàng

1) Variable Spreads

Spread trên nền tảng MT4 & MT5 của Fullerton Markets được lấy từ Nhà cung cấp thanh khoản cấp một của chúng tôi trong Equinix LD4 (trung tâm dữ liệu FX cụ thể ở London). Không có hoa hồng được tính cho việc thực hiện giao dịch, nhưng phí môi giới đã được tính vào Spread.

2) Raw Spreads

Spread được lấy trực tiếp từ nhiều Nhà cung cấp thanh khoản, bao gồm các ngân hàng và quỹ phòng hộ trong Equinix LD4 (trung tâm dữ liệu FX cụ thể ở London). Các nhà giao dịch được hưởng spread thô với mức thấp khoảng 0 pips trực tiếp từ những người tham gia thị trường, và mức phí cố định chỉ 8 USD mỗi lot được tính cho các sản phẩm ngoại hối.

3) PRO Spreads

Spread trên nền tảng MT4 & MT5 của Fullerton Markets từ Nhà cung cấp thanh khoản cấp một của chúng tôi tại Equinix LD4 (một trung tâm dữ liệu dành riêng cho FX ở London). Tận hưởng ngay các quyền lợi như: Không phí hoa hồng, phí qua đêm và phí bổ sung, với mức spread thấp hơn khi bạn giao dịch Forex và Kim loại! Đọc Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi tại đây.

Variable

Spread

Raw

Spread

PRO

Spreads

Các nhà cung cấp thanh khoản cấp 1

Trực tiếp từ Các nhà cung cấp thanh khoản

Nhà cung cấp thanh khoản cấp một

Variable spread

Spread thô trực tiếp từ thị trường với mức thấp khoảng 0 pips

Phí Spread thấp

Không tốn phí hoa hồng cho Forex và Kim loại

Phí cố định 8 USD mỗi lot cho các sản phẩm ngoại hối

Không tốn phí hoa hồng cho Forex và Kim loại

Phí môi giới đã bao gồm trong Spread

Không có khoản phí cộng thêm trên Spread

Không phí qua đêm

Không bị tính thêm phụ phí khác

Spread thô trực tiếp từ thị trường

Không phí bổ sung

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action