Crude-Oil

Dầu thô
& các đặc điểm khi giao dịch

Tìm hiểu thêm về Dầu Thô cùng Fullerton Markets

Các thông số khi giao dịch Dầu Thô

 
DANH MỤC CHI TIẾT 
Biểu tượng  WTIUSD (US Crude Oil).
Kích thước hợp đồng  100 Hợp đồng WTI/USD tại Fullerton Markets tương đương với 100 đơn vị WTI/USD
Khối lượng giao dịch tối thiểu  1 Lot, tương đương với 100 đơn vị WTI/USD

Bước giá tối thiểu

1 Lot, tương đương với 100 đơn vị WTI/USD
Khối lượng giao dịch tối đa  250 Lot, tương đương với 250,000 đơn vị WTI/USD
Đơn vị tiền tệ   USD
DANH MỤC CHI TIẾT 
Giờ máy chủ GMT +3
Daylight Saving

Eastern Daylight Saving Time (EDT)

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

GMT +3
USA In Eastern Daylight Time

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

 
 

10 Tháng 3, 2024

 

3 Tháng 11, 2024

 

 

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

12 Tháng 3, 2023

 

13 Tháng 3, 2022

 

GMT +3 USA in Eastern Daylight Time

7 Tháng 11, 2023

 

7 Tháng 11, 2022

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

 

Giờ giao dịch 
(Theo giờ máy chủ)
  • Mở phiên: 01:00 Thứ Hai
  • Đóng phiên: 24:00 Thứ Sáu 
  • Giờ nghỉ: 00:00 Thứ Sáu đến 01:00 Thứ Hai
Biểu đồ

Fullerton Markets luôn theo sát thị trường New York.

 

Phí qua đêm

Phí swap qua đêm = (Số lot*[Hoán đổi tại điểm]*Kích thước tại điểm)

Tỷ lệ hoán đổi Fullerton Markets là giá hoán đổi cạnh tranh của Ngân hàng cung cấp bởi đối tác thanh khoản tin cậy của chúng tôi. Phí dịch vụ ký quỹ trên MetaTrader4 & MetaTrader5 được tính dựa trên điểm.

3 lần hoán đổi: Thứ Tư 

 

Hợp đồng dầu hỏa CFD chuyển giao vào ngày T + 2 (giao dịch ngày + 2), để phù hợp với ngày thứ bảy và chủ nhật. Các ngân hàng lấy phí 3 lần của tỷ lệ hoán đổi bình thường vào Thứ Tư 

Chúng tôi đảm bảo luôn tuân theo các giá trị cốt lõi của mình.

 

Đòn bẩy

Đa đạng đòn bẩy tuỳ thuộc vào từng loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy trao đổi với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc BDs của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Phần trăm số dư 

Phần trăm số dư của WTIUSD là 0.5%.

 

Số dư đã sử dụng

Số dư = (Khối lượng lot * Phần trăm số dư * Giá thị trường)

 

Số dư đã sử dụng (khi có các lệnh đối ứng)

Tổng số dư đã  sử dụng sẽ là 0% trên mỗi giao dịch.

Image

Yêu cầu bổ sung số dư

Yêu cầu bổ sung số dư: (Số dư hiện tại)/ (Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung vào”)

Số dư yêu cầu bổ sung xảy ra khi tổng mức quỹ nhỏ hơn “Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” của tổng số dư đã sử dụng. Để tránh việc tài khoản bị ngừng tạm thời, các nhà giao dịch được khuyên nên chú ý đến tài khoản của họ hoặc đóng một số vị trí để giảm đi tỷ suất sử dụng số dư của họ và để tránh việc có thể bị dừng lại đột ngột.

“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” thay đổi vào loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

Image

Mức dừng giao dịch

Mức dừng giao dịch: (Số dư hiện tại)/(Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm việc mức dừng giao dịch”)

Mức dừng giao dịch xảy ra khi tổng số tài sản ít hơn “Phần trăm mức dừng giao dịch” trên tổng số dư đã sử dụng. Khi chạm tới mức ngừng giao dịch, vị trí tồn tại có thể tự động đóng bởi hệ thống Metatrader4 và MetaTrader5

"Phần trăm Stop out" sẽ dựa trên loại tài khoản và thỏa thuận giao dịch tại Fullerton Markets. Vui lòng liên hệ tới bộ phận trăm sóc khách hàng hoặc phòng kinh doanh của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

Fullerton Markets thực hiện và cung cấp tính thanh khoản tốt nhất

execution_market-execution

Xử lý lệnh

Fullerton Markets cung cấp mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới các nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các giao dịch tại Fullerton Markets đều được xử lý trực tiếp với thị trường mà không bị phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

execution_slippage

Trượt giá

Fullerton Markets cung cấp cho khách hàng khả năng thực hiện giao dịch tốt nhất hiện có và thực hiện tất cả các lệnh với tỷ lệ được yêu cầu. Tuy nhiên, đôi khi các lệnh giao dịch có thể bị trượt giá do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc sự biến động của thị trường. Sự trượt giá thường xảy ra nhất trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thiếu thanh khoản. Lúc này, loại lệnh và số lượng lệnh của bạn cũng có thể bị tác động.

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action