Bắt đầu Trade cùng Fullerton Markets

Chọn phương thức gửi và rút tiền mong muốn

Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn nạp tiền và rút tiền cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Bạn có thể dùng thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc tiền điện tử.

General

Thẻ tín dụng

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu:

  Không giới hạn

fw-CC
General

Sticpay

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu:

  Không giới hạn

fw-sticpay
General

Ví điện tử

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu:

  Không giới hạn

 • Riêng đối với Bitcoin:

  Số tiền rút tối thiểu là USD100

fw-dwallet
General

Crypto

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 200USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu:

  Ít nhất 200USD

fw-crypo

Chuyển tiền nội địa

Local Transfer

Malaysia

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu MYR 50

  Tối đa MYR 25,000

fw-malay
Local Transfer

Việt Nam

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 300,000VND

  Tối đa 200,000,000VND

fw-viet
Local Transfer

Thái Lan

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu THB 500

  Tối đa THB 250,000

fw-thai
Local Transfer

Indonesia

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu IDR 200,000 Tối đa IDR 100,000,000

fw-idn
Local Transfer

Philippines

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 2,500 PHP Tối đa 130,000 PHP

fw-ph
Local Transfer

China

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu CNY 100

  Tối đa CNY 49,999

fw-cn
Local Transfer

Myanmar

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 500 MMK Tối đa 20,000,000 MMK

fw-myan
Local Transfer

Cambodia

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 100,000 KHR Tối đa 60,000,000 KHR

fw-camb
Local Transfer

Laos

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 200,000 LAK Tối đa 150,000,000 LAK

fw-laos
Local Transfer

India

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 850 INR Tối đa 1,000,000 INR

fw-ind
Local Transfer

Kenya

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 10 KES
  Tối đa 10,000,000 KES

Local Transfer

Nigeria

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Tối thiểu 100 NGN
  Tối đa 10,000,000 NGN

Local Transfer

Nam Phi

 • Loại tiền nạp:

  USD, EUR, SGD

 • Phí:

  100% miễn phí do Fullerton Markets tài trợ

 • Tiền nạp tối thiểu:

  Ít nhất 100USD hoặc giá trị tương đương khi quy đổi sang các ngoại tệ khác

 • Tiền rút tối thiểu và tối đa:

  Mức tối thiểu: Không có
  Tối đa 5,000,000 ZAR

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

 • New call-to-action
 • New call-to-action