Metals_1

Giao Dịch Kim Loại

Tìm hiểu thêm về kích thước lot, giờ giao dịch, đòn bẩy, ký quỹ, phí qua đêm và các chi tiết khác để giao dịch hiệu quả với các kim loại XAU / USD, XAG / USD và XPT / USD.

BIỂU TƯỢNG XAUUSD (Vàng) XAGUSD (Bạc) XPTUSD (PLATINUM)
Phạm vi hợp đồng

100 Ounces

Khối lượng hợp đồng tiêu chuẩn 1 lot của XAUUSD trên Fullerton Markets là tương đương với 100 oz vàng.

5,000 Ounces

Khối lượng hợp đồng tiêu chuẩn 1 lot của XAUUSD trên Fullerton Markets là tương đương với 5000 oz vàng

100 Ounces

Khối lượng hợp đồng tiêu chuẩn 1 lot của XPT/USD trên Fullerton Markets là tương đương với 100 oz Platinum.

Lot tối thiểu

0.01 (1 Ounce)

Khối lượng tối thiểu trên Fullerton Markets là 0.01 lot, tương đương với 1 Ounce vàng.

0.01 (50 Ounces)

Khối lượng tối thiểu Fullerton Markets là 0.01 lot, tương đương với 50 Ounce vàng.

0.01 (1 Ounce)

Khối lượng tối thiểu FUllerton Markets là 0.01 lot, tương đương với 1 Ounce Platinum.

Khối lượng tăng thêm

0.01 (1 Ounce)

Khối lượng tối thiểu tăng thêm trên Fullerton Markets là 0.01 lot, tương đương với 1 Ounce vàng.

0.01 (50 Ounces)

Khối lượng tối thiểu tăng thêm trên thị trường Fullerton là 0.01 lot, tương đương với 50 Ounce vàng.

0.01 (1 Ounce)

Khối lượng tối thiểu tăng thêm trên thị trường Fullerton là 0.01 lot, tương đương với 1 Ounce Platinum.

Lot tối đa

50 (5,000 Ounces)

Khối lượng lot tối đa Fullerton Markets là 50 lot, tương đương với 5000 Ounce vàng.

50 (250,000 Ounces)

Khối lượng lot tối đa Fullerton Markets là 50 lot, tương đương với 250.000 Ounce vàng.

50 (5,000 Ounces)

Khối lượng lot tối đa Fullerton Markets là 50 lot, tương đương với 5.000 Ounce Platinum.

DANH MỤC CHI TIẾT
Giờ hệ thống GMT +3
Biểu thời gian ngày

Eastern Daylight Saving Time (EDT)

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

GMT +3
USA In Eastern Daylight Time

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

 
 

10 Tháng 3, 2024

 

3 Tháng 11, 2024

 

 

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

12 Tháng 3, 2023

 

13 March 2022

 

GMT +3 USA in Eastern Daylight Time

7 Tháng 11, 2023

 

7 November 2022

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

 

Giờ giao dịch
(Thời gian hệ thống)
  • Mở cửa: Thứ hai 01:05
  • Đóng cửa: Thứ sáu 23:55
  • Tạm nghỉ hàng ngày: 23:55 đến 01:05
Biểu đồ Fullerton Markets luôn theo sát thị trường New York.
 

Đòn bẩy

Lực đòn bẩy khác nhau tương ứng với mỗi loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy trao đổi với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc BDs của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Ký quỹ đã sử dụng

Ký quỹ = (Số lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở cửa) / Đòn bẩy
Ví dụ: Nếu đòn bẩy của bạn là 1:100 và bạn giao dịch 1 lot Long cho XAU / USD hoặc XAG / USD

DẠNG CẶP TIỀN LOT PHẠM VI GIAO DỊCH GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐÒN BẨY SỐ DƯ
Mua XAUUSD 1 100 $1208.72 1:100 $1208.72
Mua XAGUSD 1 5,000 $15.345 1:100 $767.25
 

Số dư đã sử dụng (Khi có các lệnh đối ứng)

Tổng số dư đã sử dụng sẽ là 0% trên mỗi giao dịch
Ví dụ: Nếu đòng bẩy của bạn là 1:100 và bạn giao dịch

a. 1 lot Long trên cặp XAU/USD và 1 lot ngắn trên cặp XAU/USD

 

Xin lưu ý rằng không có yêu cầu ký quỹ cho một tài khoản giao dịch được bảo hiểm rủi ro đầy đủ. Tuy nhiên, khách hàng nên quản lý tài khoản của mình theo sự biến động của thị trường và phí qua đêm. Tài khoản vẫn có thể bị dừng nếu Vốn chủ sở hữu của tài khoản nhỏ hơn 0 đô la.

DẠNG CẶP TIỀN LOT PHẠM VI GIAO DỊCH GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐÒN BẨY SỐ DƯ SỐ DƯ ĐỐI ỨNG
Mua XAUUSD 1 100 $1208.72 1:100 $1208.72 $0
Bán XAUUSD 1 100 $1208.09 1:100 $1208.09 $0

b. 1 lot Long trên cặp XAG/USD và 1 lot Short trên cặp XAG/USD

DẠNG CẶP TIỀN LOT PHẠM VI GIAO DỊCH GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐÒN BẨY SỐ DƯ SỐ DƯ ĐỐI ỨNG
Mua XAGUSD 1 5000 $15.345 1:100 $767.25 $0
Bán XAGUSD 1 5000 $15.307 1:100 $765.35 $0
 

Phí qua đêm (Swap)

Swap = (lot * [Điểm swap] * Kích thước điểm)
Tỷ giá Swap của Thị trường Fullerton là tỷ giá Swap Ngân hàng cạnh tranh được cung cấp bởi các đối tác thanh khoản uy tín của chúng tôi. Giao dịch swap trên MetaTrader4 và MetaTrader5 được tính dựa trên điểm.

Swap x3: Thứ 4
Hầu hết các hợp đồng Kim loại có thể được giao vào T + 2 (Ngày giao dịch + 2), để phù hợp cho Thứ Bảy và Chủ Nhật. Ngân hàng tính phí gấp 3 lần tỷ giá swap thông thường vào các ngày thứ Tư.

Image

Yêu cầu bổ sung số dư

Yêu cầu bổ sung số dư: (Số dư hiện tại)/ (Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung vào”)

Số dư yêu cầu bổ sung xảy ra khi tổng mức quỹ nhỏ hơn “Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” của tổng số dư đã sử dụng. Để tránh việc tài khoản bị ngừng tạm thời, các nhà giao dịch được khuyên nên chú ý đến tài khoản của họ hoặc đóng một số vị trí để giảm đi tỷ suất sử dụng số dư của họ và để tránh việc có thể bị dừng lại đột ngột.”Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” thay đổi vào loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

stop-out

Mức dừng giao dịch

Mức dừng giao dịch: (Số dư hiện tại)/(Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm việc mức dừng giao dịch”)

Mức dừng giao dịch xảy ra khi tổng số tài sản ít hơn “Phần trăm mức dừng giao dịch” trên tổng số dư đã sử dụng. Khi chạm tới mức ngừng giao dịch, vị trí tồn tại có thể tự động đóng bởi hệ thống MetaTrader4 và MetaTrader5

"Phần trăm Stop out" sẽ dựa trên loại tài khoản và thỏa thuận giao dịch tại Fullerton Markets. Vui lòng liên hệ tới bộ phận trăm sóc khách hàng hoặc phòng kinh doanh của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

Fullerton Markets thực hiện và cung cấp tính thanh khoản tốt nhất

execution_market-execution

Xử lý lệnh

Fullerton Markets cung cấp mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới các nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các giao dịch tại Fullerton Markets đều được xử lý trực tiếp với thị trường mà không bị phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

execution_slippage

Trượt giá

Fullerton Markets cung cấp cho khách hàng khả năng thực hiện giao dịch tốt nhất hiện có và thực hiện tất cả các lệnh với tỷ lệ được yêu cầu. Tuy nhiên, đôi khi các lệnh giao dịch có thể bị trượt giá do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc sự biến động của thị trường. Sự trượt giá thường xảy ra nhất trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thiếu thanh khoản. Lúc này, loại lệnh và số lượng lệnh của bạn cũng có thể bị tác động.

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action