Crypto_Banner_image (1)

Một vài thông số
khi giao dịch Crypto

Tìm hiểu thêm về Crypto của Fullerton Markets

Thông số kỹ thuật về Crypto

Cặp tiền tệ Kích thước  Hợp Đồng Lot Tối Thiểu Mức Tăng Lot Tối Đa Đơn Vị Tiền Tệ Yêu Cầu Ký Quỹ
ADAUSD (Cardano / USD) 1000 0.01 0.01 10 USD 20%
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) 10 0.01 0.01 10 USD 20%
BTCUSD (Bitcoin / USD) 1 0.01 0.01 10 USD 20%
DOGEUSD (DogeCoin / USD) 10000 0.01 0.01 10 USD 20%
DOTUSD (Polkadot / USD) 100 0.01 0.01 10 USD 20%
ETHUSD (Ethereum / USD) 1 0.01 0.01 10 USD 20%
LNKUSD (Chainlink / USD) 100 0.01 0.01 10 USD 20%
LTCUSD (Litecoin / USD) 100 0.01 0.01 10 USD 20%
XRPUSD (Ripple / USD) 10000 0.01 0.01 10 USD 20%
XLMUSD (Stellar / USD) 10000 0.01 0.01 10 USD 20%
Cặp tiền tệ

Thời Gian Giao Dịch (Server Time)
Mở Cửa:

Thời Gian Giao Dịch (Server Time)
Đóng Cửa:

Thời Gian Máy Chủ
ADAUSD (Cardano / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
BTCUSD (Bitcoin / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
DOGEUSD (DogeCoin / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
DOTUSD (Polkadot / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
ETHUSD (Ethereum / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
LNKUSD (Chainlink / USD) Thứ hai- Thứ sáu : 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
LTCUSD (Litecoin / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
XRPUSD (Ripple / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
XLMUSD (Stellar / USD) Thứ hai- Thứ sáu: 00:00 Thứ hai- Thứ Năm: 24:00
Thứ sáu: 23:55
GMT +3
Cặp tiền tệ Đòn bẩy Phí hoa hồng Phần Trăm Margin Lệnh ký quỹ Ngưỡng giao dịch
ADAUSD (Cardano / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
BTCUSD (Bitcoin / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
DOGEUSD (DogeCoin / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
DOTUSD (Polkadot / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
ETHUSD (Ethereum / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
LNKUSD (Chainlink / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
LTCUSD (Litecoin / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
XRPUSD (Ripple / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
XLMUSD (Stellar / USD) 1:5 0.4% 20% 50% 30%
 

Phí qua đêm

Swap = giá đóng cửa mỗi ngày x Khối Lượng Hợp Đồng x (số lượng lots x swap/ 100 / 360)

3 Ngày Swap: Thứ sáu

Fullerton Markets thực hiện và cung cấp tính thanh khoản tốt nhất

execution_market-execution

Xử lý lệnh

Fullerton Markets cung cấp mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới các nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các giao dịch tại Fullerton Markets đều được xử lý trực tiếp với thị trường mà không bị phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

execution_slippage

Trượt giá

Fullerton Markets cung cấp cho khách hàng khả năng thực hiện giao dịch tốt nhất hiện có và thực hiện tất cả các lệnh với tỷ lệ được yêu cầu. Tuy nhiên, đôi khi các lệnh giao dịch có thể bị trượt giá do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc sự biến động của thị trường. Sự trượt giá thường xảy ra nhất trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thiếu thanh khoản. Lúc này, loại lệnh và số lượng lệnh của bạn cũng có thể bị tác động.

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action