cfd-hero-img

Thông số Kỹ thuật Giao Dịch CFD

Tìm hiểu thêm về CFD của Fullerton Markets

Danh mục U30USD (US DJ30) SPXUSD (US SP500) NASUSD (US Tech 100) D30EUR (German 30) 225JPY (Japan 225) H33HKD (Hong Kong 33) 100GBP (UK 100)

Phạm vi hợp đồng

Các đơn vị hợp đồng CFD tạo nên một lot tiêu chuẩn Fullerton Markets. ví dụ. 1 lot của 225 / JPY CFD là được tạo thành từ 10 đơn vị hợp đồng của 225/ JPY.

1 10 1 1 10 10 1

Số lot tối thiểu

Khối lượng tối thiểu để giao dịch trên Fullerton Markets.

1 1 1 1 1 1 1

Khối lượng tăng thêm

Khối lượng lot có thể gia tăng tối thiểu trên Fullerton Market.

1 1 1 1 1 1 1

Lot tối đa

Khối lượng Lot tối đa giao dịch trên Fullerton Markets. ví dụ. 250 lô 225 / JPY được tạo nên từ 2.500 đơn vị là 225 / JPY.

250 250 250 250 250 250 250

Mệnh giá tiền tệ

USD USD USD EUR JPY HKD GBP

Yêu cầu số dư

0.5% 0.5% 0.5% 1% 1% 1% 1%
Danh mục   U30USD (US DJ30) SPXUSD (US SP500) NASUSD (US Tech 100) D30EUR (German 30) 225JPY (Japan 225) H33HKD (Hong Kong 33) 100GBP (UK 100)

Giờ giao dịch

(Thời gian hệ thống)

Mở cửa:

Thứ hai - Thứ sáu:

01:00

Thứ hai - Thứ sáu:

01:00

Thứ hai - Thứ sáu:

01:00

Thứ hai - Thứ sáu:

01:00

Thứ hai - Thứ sáu:

01:00

Thứ hai - Thứ sáu:

04:15;
08:00;

12:15

Thứ hai - Thứ sáu:

01:00

Đóng cửa:

Thứ hai - Thứ năm:

23:59

 

Thứ sáu: 23:57

Thứ hai - Thứ năm:

23:59

 

Thứ sáu: 23:57

Thứ hai - Thứ năm:

23:59

 

Thứ sáu: 23:57

Thứ hai - Thứ năm:

23:59

 

Thứ sáu: 23:12

Thứ hai - Thứ năm:

23:59

 

Thứ sáu: 23:57

Thứ hai - Thứ năm:

07:00;

11:30;

22:00

 

Thứ sáu: 21:57

Thứ hai - Thứ năm:

23:59

 

Thứ sáu: 23:12

Giờ hệ thống

GMT +3

Biểu thời gian ban ngày

Eastern Daylight Saving Time (EDT)

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

GMT +3
USA In Eastern Daylight Time

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

 
 

10 Tháng 3, 2024

 

3 Tháng 11, 2024

 

 

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

12 Tháng 3, 2023

 

13 March 2022

 

GMT +3 USA in Eastern Daylight Time

7 Tháng 11, 2023

 

7 November 2022

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

 

Biểu đồ

Fullerton Markets luôn theo sát thị trường New York.

Đòn bẩy

Đa đạng đòn bẩy tuỳ thuộc vào từng loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy trao đổi với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc BDs của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Ký quỹ đã sử dụng

Ký quỹ =(Số lot * Quy mô hợp đồng * Giá mở cửa) / Đòn bẩy

Lưu ý rằng tất cả các chỉ số CFD đều yêu cầu margin cố định là 0,5% hoặc 1%.

Ví dụ: Nếu bạn giao dịch 1 lot Long SPXUSD

DẠNG KÝ HIỆU LOT QUY MÔ HỢP ĐỒNG GIÁ THỊ TRƯỜNG YÊU CẦU KÝ QUỸ KÝ QUỸ
Long SPXUSD 1 10 $4000.23 0.5% $200.01

Ví dụ: Nếu bạn giao dịch 1 lot Long 100GBP


DẠNG KÝ HIỆU LOT QUY MÔ HỢP ĐỒNG GIÁ THỊ TRƯỜNG YÊU CẦU KÝ QUỸ KÝ QUỸ
Long 100GBP 1 1 $7500.63 1% $75
 

Ký quỹ được sử dụng (Khi được bảo đảm)

Tổng số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ là 0% của mỗi giao dịch.
Ví dụ: Nếu bạn giao dịch 1 lot Long cho SPXUSD và 1 lot Short cho SPXUSD

 

Xin lưu ý rằng không có yêu cầu ký quỹ cho một tài khoản giao dịch được bảo hiểm rủi ro đầy đủ. Tuy nhiên, khách hàng nên quản lý tài khoản của mình theo sự biến động của thị trường và phí qua đêm. Tài khoản vẫn có thể bị dừng nếu Vốn chủ sở hữu của tài khoản nhỏ hơn 0 đô la.

DẠNG KÝ HIỆU LOT QUY MÔ HỢP ĐỒNG GIÁ THỊ TRƯỜNG YÊU CẦU KÝ QUỸ KÝ QUỸ HEDGE MARGIN
Long SPXUSD 1 10 $4000.23 0.5% $200.01 $0
Short SPXUSD 1 10 $4000.10 0.5% $200 $0
 
 

Phí qua đêm 

Phí swap qua đêm = (Số lot * Phí dịch vụ đã quy định trong hợp đồng.) 


Tỷ lệ SWAP Fullerton Markets là giá hoán đổi cạnh tranh của Ngân hàng cung cấp bởi đối tác thanh khoản tin cậy của chúng tôi. Các CFDs hoán đổi Fullerton Markets MetaTrader4 & MetaTrader5 đã bao gồm chi phí nắm giữ và cổ tức và được dựa trên mệnh giá đồng tiền của CFDs.

 

CFDs hoán đổi = (Phí nắm giữ + Cổ tức)

Thư mục Miêu tả
Phí nắm giữ

Chi phí nắm giữ là chi phí tài chính tính phụ trách cho việc giữ một vị trí CFD mở trên thị trường qua đêm. CFD là một sản phẩm được cơ cấu, việc sử dụng đòn bẩy tài có nghĩa là một phần của thương mại sẽ được tài trợ thông qua vay vốn từ các ngân hàng để mở một hợp đồng CFD.

 

Chi phí nắm giữ khác biệt và phụ thuộc vào lãi suất liên ngân hàng qua đêm.

Cổ tức

Chỉ số Index là một danh mục đầu tư chứng khoán, đại diện cho hiệu suất của một thị trường cụ thể. Cổ tức là khoản thu nhập một công ty đại chúng niêm yết trả cho cổ đông của mình để đầu tư vào công ty.

 

Các chỉ số CFDs trên Fullerton Markets là chi trả cổ tức, tuy nhiên chi trả cổ tức thay đổi phụ thuộc vào hiệu suất thị trường chứng khoán.

 

3 lần SWAP: Thứ sáu

Hợp đồng CFDs của Fullerton Markets là hợp đồng giao ngay và chuyển giao vào ngày T + 1 (giao dịch ngày +1). Để phù hợp với ngày thứ bảy và chủ nhật, các ngân hàng chi 3 lần so với chi phí nắm giữ vào thứ sáu. Vào ngày thứ sáu việc hoán đổi CFDs trên Fullerton Markets bao gồm 3 lần chi phí giữ lại.

 

Hoán đổi CFDs vào thứ sáu hiệu quả = (Chi phí giữ lại*3+Cổ tức)

 

Trên nền tảng Fullerton Markets MetaTrader4 & MetaTrader5, CFDs hoán đổi 3 lần vào ngày thứ sáu. Để phù hợp với tính toán này, các ” Hoán đổi CFDs vào thứ sáu hiệu quả ” được chia cho ba. Khách hàng giữ CFDs vào thứ sáu sẽ được tính 3 lần ” Hoán đổi CFDs vào thứ sáu “

Hoán đổi CFDs vào thứ sáu = [Hoán đổi CFDs vào thứ sáu hiệu quả]/3

margin-call

Yêu cầu bổ sung số dư

Yêu cầu bổ sung số dư: (Số dư hiện tại)/ (Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung vào”)

Số dư yêu cầu bổ sung xảy ra khi tổng mức quỹ nhỏ hơn “Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” của tổng số dư đã sử dụng. Để tránh việc tài khoản bị ngừng tạm thời, các nhà giao dịch được khuyên nên chú ý đến tài khoản của họ hoặc đóng một số vị trí để giảm đi tỷ suất sử dụng số dư của họ và để tránh việc có thể bị dừng lại đột ngột.

 

“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” thay đổi vào loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

stop-out

Mức dừng giao dịch

Mức dừng giao dịch: (Số dư hiện tại)/(Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm việc mức dừng giao dịch”)

Mức dừng giao dịch xảy ra khi tổng số tài sản ít hơn “Phần trăm mức dừng giao dịch” trên tổng số dư đã sử dụng. Khi chạm tới mức ngừng giao dịch, vị trí tồn tại có thể tự động đóng bởi hệ thống MetaTrader4 và MetaTrader5

"Phần trăm Stop out" sẽ dựa trên loại tài khoản và thỏa thuận giao dịch tại Fullerton Markets. Vui lòng liên hệ tới bộ phận trăm sóc khách hàng hoặc phòng kinh doanh của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

Fullerton Markets thực hiện và cung cấp tính thanh khoản tốt nhất

execution_market-execution

Xử lý lệnh

Fullerton Markets cung cấp mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới các nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các giao dịch tại Fullerton Markets đều được xử lý trực tiếp với thị trường mà không bị phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

execution_slippage

Trượt giá

Fullerton Markets cung cấp cho khách hàng khả năng thực hiện giao dịch tốt nhất hiện có và thực hiện tất cả các lệnh với tỷ lệ được yêu cầu. Tuy nhiên, đôi khi các lệnh giao dịch có thể bị trượt giá do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc sự biến động của thị trường. Sự trượt giá thường xảy ra nhất trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thiếu thanh khoản. Lúc này, loại lệnh và số lượng lệnh của bạn cũng có thể bị tác động.

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action