forex_hero_img1-1

Thông số Kỹ thuật Hợp đồng Forex

Tìm hiểu thêm về giao dịch Forex tại Fullerton Markets

Thông số Kỹ thuật Hợp đồng Forex

Danh mục Tổng tiền Miêu tả
Phạm vi hợp đồng 100,000

Khối lượng tiêu chuẩn trên Fullerton Markets tương đương với 100.000 đơn vị của đồng tiền. Ví dụ: 1 lot tieeu chuẩn của cặp EUR/USD là €100,000.

Số lot tối thiểu 0.01

Khối lượng tối thiểu trên Fullerton Markets là 0.01, tương đương với 1000 đơn vị của đồng tiền.

Khối lượng tăng thêm 0.01

Khối lượng tăng thêm trên Fullerton Markets là 0.01, tương đương với 1000 đơn vị của đồng tiền.

Lot tối đa 100

Khối lượng tối đa trên Fullerton Markets là 100, tương đương với 10.000.000 đơn vị của đồng tiền.

Danh mục Chi tiết
Giờ hệ thống GMT +3
Biểu thời gian ban ngày

Eastern Daylight Saving Time (EDT)

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

GMT +3
USA In Eastern Daylight Time

GMT +2
USA In Eastern Standard Time

 
 

10 Tháng 3, 2024

 

3 Tháng 11, 2024

 

 

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

12 Tháng 3, 2023

 

13 March 2022

 

GMT +3 USA in Eastern Daylight Time

7 Tháng 11, 2023

 

7 November 2022

 

GMT +2 USA in Eastern Standard Time

 

Giờ giao dịch
(Thời gian hệ thống)
  • Mở phiên: 00:05 Thứ Hai
  • Đóng phiên: 23:55 Thứ Sáu 
  • Giờ nghỉ: 23:55 đến 00:05
Biểu dồ Fullerton Markets luôn theo sát thị trường New York.
 

Đòn bẩy

Lực đòn bẩy khác nhau tương ứng với mỗi loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc BDs của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Ký quỹ đã sử dụng

Ký quỹ  = (Khối lượng lot * Phạm vi hợp đồng * Giá mở cửa) / Đòn bẩy
Ví dụ: Nếu đòn bẩy của bạn là 1:100 và bạn giao dịch 1 lot ngắn trên cặp EUR/USD.

Dạng Cặp tiền Lot Phạm vi hợp đồng Giá mở cửa Đòn bẩy Số dư
Lệnh Bán EURUSD 1 100,000 $1.12832 1:100 $1,128.32
 

Ký quỹ được sử dụng (Khi được bảo đảm)

Tổng số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ là 0% của mỗi giao dịch.
Ví dụ: Nếu đòn bẩy của bạn là 1: 100 và bạn giao dịch 1 lot Short & 1 lot Long trên EUR / USD.

 

Xin lưu ý rằng không có yêu cầu ký quỹ cho một tài khoản giao dịch được bảo hiểm rủi ro đầy đủ. Tuy nhiên, khách hàng nên quản lý tài khoản của mình theo sự biến động của thị trường và phí qua đêm. Tài khoản vẫn có thể bị dừng nếu Vốn chủ sở hữu của tài khoản nhỏ hơn 0 đô la.

Dạng Cặp tiền Lot Phạm vi hợp đồng Giá mở cửa Đòn bẩy Số dư Số dư đối ứng
Lệnh Bán EURUSD 1 100,000 $1.12832 1:100 $1,128.32 $0
Lệnh Mua EURUSD 1 100,000 $1.12840 1:100 $1,128.40 $0
 

Phí qua đêm

Phí swap qua đêm = (Số lot*[Hoán đổi tại điểm]*Kích thước tại điểm)
Tỷ lệ hoán đổi Fullerton Markets là giá hoán đổi cạnh tranh của Ngân hàng cung cấp bởi đối tác thanh khoản tin cậy của chúng tôi. Phí dịch vụ ký quỹ trên MetaTrader4 & MetaTrader5 được tính dựa trên điểm.


3 lần hoán đổi: Thứ tư
Hầu hết hợp đồng Ngoại hối chuyển giao vào ngày T + 2 (giao dịch ngày + 2), để phù hợp với ngày thứ bảy và chủ nhật. Các ngân hàng lấy phí 3 lần của tỷ lệ hoán đổi bình thường vào thứ tư.

margin-call

Yêu cầu bổ sung số dư

Yêu cầu bổ sung số dư: (Số dư hiện tại)/ (Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung vào”)

Số dư yêu cầu bổ sung xảy ra khi tổng mức quỹ nhỏ hơn “Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” của tổng số dư đã sử dụng. Để tránh việc tài khoản bị ngừng tạm thời, các nhà giao dịch được khuyên nên chú ý đến tài khoản của họ hoặc đóng một số vị trí để giảm đi tỷ suất sử dụng số dư của họ và để tránh việc có thể bị dừng lại đột ngột. 
“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” thay đổi vào loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

stop-out

Ngưng giao dịch

Ngưng giao dịch: (Số dư hiện tại)/(Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm việc ngưng giao dịch”) 

Ngưng giao dịch xảy ra khi tổng số tài sản ít hơn “Phần trăm ngưng giao dịch” trên tổng số dư đã sử dụng. Khi chạm tới mức ngừng giao dịch, vị trí tồn tại có thể tự động đóng bởi hệ thống MetaTrader4 & MetaTrader5.

“Phần trăm ngừng giao dịch” thay đổi trên nhiều loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

Fullerton Markets thực hiện và cung cấp tính thanh khoản tốt nhất

execution_market-execution

Xử lý lệnh

Fullerton Markets cung cấp mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới các nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các giao dịch tại Fullerton Markets đều được xử lý trực tiếp với thị trường mà không bị phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

execution_slippage

Trượt giá

Fullerton Markets cung cấp cho khách hàng khả năng thực hiện giao dịch tốt nhất hiện có và thực hiện tất cả các lệnh với tỷ lệ được yêu cầu. Tuy nhiên, đôi khi các lệnh giao dịch có thể bị trượt giá do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc sự biến động của thị trường. Sự trượt giá thường xảy ra nhất trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thiếu thanh khoản. Lúc này, loại lệnh và số lượng lệnh của bạn cũng có thể bị tác động.

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action