Video hướng dẫn giao dịch hàng tuần

19 video

[WTC 1.1] - VN
video-photo-profile

[WTC 1.1] Hướng dẫn bạn bắt đầu giao dịch với Forex

[WTC 1.2] - VN
video-photo-profile

[WTC 1.2] Học cách khéo léo kiếm lợi từ biến động giá

[WTC 1.3] - VN
video-photo-profile

[WTC 1.3] Tăng cường cho chiến lược giao dịch của bạn với phân tích cơ bản

[WTC 1.4] - VN
video-photo-profile

[WTC 1.4] Rủi ro giao dịch bạn phải biết: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu...

[WTC 1.5] - VN
video-photo-profile

[WTC 1.5] Hiểu các nguyên tắc trong Forex: Vững kiến thức cơ bản để luôn tự tin...

[WTC 1.6] - VN
video-photo-profile

[WTC 1.6] Quản lý vốn quy: Tắc vàng của các nhà giao dịch vĩ đại

[WTC 1.7] - VN
video-photo-profile

[WTC 1.7] Làm quen với phần mềm MetaTrader 4: Hướng dẫn toàn diện cho người mới...

[WTC 2.1] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.1] Làm thế nào để thu được lợi nhuận từ giao dịch Chỉ số?

[WTC 2.2] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.2] Làm thế nào để giao dịch Bullion đạt lợi nhuận?

[WTC 2.3] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.3] Làm thế nào để giao dịch Dầu đạt được lợi nhuận?

[WTC 2.4] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.4] Nắm vững kiến thức cơ bản về hỗ trợ và kháng cự

[WTC 2.5] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.5] Cơ bản nhưng lợi nhuận – Hiểu về đường xu hướng

[WTC 2.6] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.6] Tạo các mô hình nến, mô hình chiến thắng của bạn

[WTC 2.7] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.7] Mô hình hai/ba đỉnh đáy: rủi ro thấp – Lợi nhuận cao

[WTC 2.8] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.8] Cách xác định và giao dịch mẫu hình vai-đầu-vai

[WTC 2.9] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.9] 2 Chiến lược giao dịch mô hình Nêm Giá đơn giản để kiếm lợi nhuận lớn

[WTC 2.10] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.10] Đi theo lợi nhuận với đường trung bình động

[WTC 2.11] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.11] Tối đa hóa lợi nhuận của bạn với Bollinger Bands

[WTC 2.12] - VN
video-photo-profile

[WTC 2.12] Chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả – MACD

Video hướng dẫn chuyên sâu dành cho IB

5 video

IBMC 01 - VN
video-photo-profile

IB Masterclass #1: Bí Quyết Thành Công Cá Nhân

IBMC 02 - VN
video-photo-profile

IB Masterclass #2: Tận hưởng ưu đãi từ Fullerton Edge

IBMC 03 - VN
video-photo-profile

IB Masterclass #3: Tận dụng và tối ưu các công cụ có sẵn trên website Fullerton

IBMC 04 - VN
video-photo-profile

IB Masterclass #4: Từ A đến Z - Hiểu biết về lĩnh vực của chúng ta

IBMC 05 - VN
video-photo-profile

IB Masterclass #5: Là một IB, bạn kiếm tiền như thế nào?

Hướng dẫn sử dụng MT5

47 video

add_indicators
video-photo-profile

Add Indicators

add_overlapping_indicator
video-photo-profile

Add overlapping indicator

autoscroll
video-photo-profile

Autoscroll

how_to_change_password
video-photo-profile

How to change your password

how_to_change_timeframe
video-photo-profile

How to change timeframe

how_to_use_chart_shift
video-photo-profile

How to use chart shift

how_to_choose_your_chart_type
video-photo-profile

How to choose your chart type

how_to_close_a_trade
video-photo-profile

How to close a trade

how_to_create_an_alert
video-photo-profile

How to create an alert

how_to_open_a_demo_account
video-photo-profile

How to open a demo account

how_to_open_a_new_trade_order
video-photo-profile

How to open a new trade order

how_to_open_a_pending_order
video-photo-profile

How to open a pending order

how_to_use_the_crosshair_function
video-photo-profile

How to use the crosshair function

how_to_customise_account_history
video-photo-profile

How to customise account history

how_to_customise_your_chart
video-photo-profile

How to customise your chart

how_to_customise_the_tool_icons
video-photo-profile

How to customise the tool icons

how_to_use_the_data_window
video-photo-profile

How to use the data window

how_to_use_default_template
video-photo-profile

How to use default template

how_to_delete_a_pending_order
video-photo-profile

How to delete a pending order

how_to_display_closed_trades
video-photo-profile

How to display closed trades

adding_horizontal_line
video-photo-profile

Adding horizontal line

how_to_login_to_your_account
video-photo-profile

How to login to your account

how_to_login_to_your_account_using_navigator
video-photo-profile

How to login to your account using Navigator

how_to_use_market_watch
video-photo-profile

How to use Market Watch

how_to_minimise_terminal_window
video-photo-profile

How to minimise terminal window

how_to_modify_an_alert
video-photo-profile

How to modify an alert

how_to_modify_and_delete_object
video-photo-profile

How to modify and delete object

how_to_modify_the_indicator
video-photo-profile

How to modify the indicator

how_to_modify_a_trade_order
video-photo-profile

How to modify a trade order

how_to_modify_a_pending_order
video-photo-profile

How to modify a pending order

navigator_window
video-photo-profile

Navigator window

how_to_open_a_new_chart
video-photo-profile

How to open a new chart

how_to_partially_close_a_trade
video-photo-profile

How to partially close a trade

how_to_use_profile_function
video-photo-profile

How to partially close a trade

how_to_replace_a_new_chart
video-photo-profile

How to replace a new chart

how_to_remove_template
video-photo-profile

How to remove template

how_to_save_your_chart
video-photo-profile

How to save your chart

how_to_save_report
video-photo-profile

How to save report

template
video-photo-profile

Template

how_to_open_the_terminal_window
video-photo-profile

How to open the terminal window

how_to_insert_the_text_and_text_label
video-photo-profile

How to insert the text and text label

how_to_use_the_toolbar
video-photo-profile

How to use the toolbar

toolbars
video-photo-profile

Toolbars

how_to_draw_a_trendline
video-photo-profile

How to draw a trendline

how_to_draw_a_vertical_line
video-photo-profile

How to draw a vertical line

what_a_points_in_MT5
video-photo-profile

What a points in MT5

how_to_zoom_in_and_out
video-photo-profile

How to zoom in and out

Hướng dẫn sử dụng MT4

47 video

add_Indicator
video-photo-profile

Add Indicators

add_overlapping_indicator
video-photo-profile

Add overlapping indicator

autoscroll
video-photo-profile

Autoscroll

change_password
video-photo-profile

How to change your password

change_time_frame
video-photo-profile

How to change timeframe

chart_shift
video-photo-profile

How to use chart shift

chart_type_icons
video-photo-profile

Chart type icons

close_trade
video-photo-profile

How to close a trade

create_alert
video-photo-profile

How to create an alert

create_demo_account
video-photo-profile

How to open a demo account

create_instant_order
video-photo-profile

Create instant order

create_pending_order
video-photo-profile

How to open a pending order

crosshair
video-photo-profile

How to use the crosshair function

customise_chart
video-photo-profile

Customise chart

customise_history
video-photo-profile

Customise history

customise_tool_icons
video-photo-profile

How to customise the tool icons

data_window
video-photo-profile

How to use the data window

default_template
video-photo-profile

How to use default template

delete_pending_order
video-photo-profile

How to delete a pending order

display_closed_trade
video-photo-profile

How to display closed trades

horizontal_line
video-photo-profile

Adding horizontal line

log_in_account
video-photo-profile

How to login to your account

log_in_account_via_navigator
video-photo-profile

How to login to your account using Navigator

market_watch
video-photo-profile

How to use Market Watch

minimise_terminal_window
video-photo-profile

How to minimise terminal window

modify_alert
video-photo-profile

How to modify an alert

modify_and_delete_object
video-photo-profile

How to modify and delete object

modify_indicator
video-photo-profile

Modify indicator

modify_order
video-photo-profile

Modify order

modify_pending_order
video-photo-profile

Modify pending order

navigator_window
video-photo-profile

Navigator window

open_new_chart
video-photo-profile

Open new chart

partially_closing_a_trade
video-photo-profile

Partially closing a trade

profile
video-photo-profile

Profile

remove_template
video-photo-profile

Remove template

replace_new_chart
video-photo-profile

Replace new chart

save_chart
video-photo-profile

Save chart

save_report
video-photo-profile

Save report

template
video-photo-profile

Template

terminal_window
video-photo-profile

Terminal window

text_and_text_label
video-photo-profile

Text and text label

how_to_use_the_toolbar
video-photo-profile

Toolbars

trailing_stop
video-photo-profile

Trailing stop

trendline
video-photo-profile

Trendline

vertical_line
video-photo-profile

Vertical line

what_are_points_in_MT4
video-photo-profile

What are points in MT4

zoom_in_and_out
video-photo-profile

Zoom in and out

Forex Tutorial Videos

16 videos

What_Is_FOREX
video-photo-profile

What Is FOREX

Over_The_Counter_24hr_Market
video-photo-profile

Over The Counter 24hr Market

Currency_Naming_Convention
video-photo-profile

Currency Naming Convention

Currencies_And_CurrencyPairs
video-photo-profile

Currencies And CurrencyPairs

Players_In_The_FOREX_Market
video-photo-profile

Players In The FOREX Market

LotSize_and_ContractSize
video-photo-profile

Lot Size and Contract Size

Leverage_And_Margin
video-photo-profile

Leverage And Margin

Pip_Pipette
video-photo-profile

Pip Pipette

Pip_Value
video-photo-profile

Pip Value

Bid_Ask_PipSpread
video-photo-profile

Bid Ask Pip Spread

Long_Trade_and_Short_Trade
video-photo-profile

Long Trade and Short Trade

Calculating_Profit_and_Loss
video-photo-profile

Calculating Profit and Loss

The_No_1_Mistake_of_all_Traders
video-photo-profile

The No 1 Mistake of all Traders

The_Golden_Rule_Of_Great_Traders
video-photo-profile

The Golden Rule Of Great Traders

Candlestick_Timeframe
video-photo-profile

Candlestick Timeframe

Bar_Chart&Line_Chart
video-photo-profile

Bar Chart & Line Chart

pipprofit-logo-1

Tải App ngay

  • New call-to-action
  • New call-to-action